Maszyna do zgrzewania klipsów do tackera – projekt systemu sterowania wraz z oprogramowaniem

Maszyna posiadająca 8 grotów zgrzewających klipsy do tackera. Wykonaliśmy projekt systemu sterowania, schematy elektryczne, oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI.